Home
www.rolderkerk.nl

Wij zijn blij dat u de weg naar deze website heeft gevonden...

Deze site is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse  Jacobuskerkgemeente, de Rooms-Katholieke Sint-Jacobusstatie en de Stichting Behoud Rolder Kerk en draait geheel om de kerk in Rolde. Hier kunt u terecht voor informatie over zowel het kerkgebouw als de beide kerkgemeenschappen, die hem gebruiken.

We zouden een erg op prijs stellen: vertel ons wat u goed en minder goed vindt!

Tot ziens in de Rolderkerk!

500 Na Luther: Een jaar lang de Reformatie Gedenken en Vieren

Klik hier voor foto's van de kerk(diensten).