Home Gebouw Kort overzicht
Kort overzicht

De Jacobuskerk van Rolde
Kort overzicht van de belangrijkste gegevens. 
  
Rond het jaar 900 werd in Rolde al een kerk gesticht, een houten gebouw dat werd gevolgd door tenminste drie eveneens van hout opgetrokken kerken, waarvan één door brand is verwoest. Rond 1200 werd de houten kerk vervangen door een Romaanse bakstenen kerk, die al bijna even groot was als het huidige Gotische Godshuis, dat circa 1400-1427 werd gebouwd.

Rolde heeft altijd maar één kerk gehad, en hier worden de vieringen gehouden van zowel de Protestantse Jacobuskerkgemeente als de RK St. Jacobusstatie.

Behalve voor de eredienst is de kerk eeuwenlang gebruikt voor de rechtspraak, de 'etstoel'. Het Rolderdingspel (rechtsgebied) had een belangrijke positie in Drenthe. Tweemaal per jaar vond er een rechtszitting plaats sinds de 13de eeuw tot in 1688, als Assen de centrumfunctie van Rolde overneemt. Er waren maar drie zittingen per jaar, de derde was in Anloo.

Na de Reformatie in 1598 werd in deze kerk de eerste vergadering gehouden van de protestantse kerkgemeenten in Drenthe.

Bij de laatste restauratie (1961-'64) werd de kerk grondig opgeknapt, kreeg de oorspronkelijke hoogte terug en werden koorgewelf en triomfboog weer aangebracht.

In de jaren na de restauratie ( 1964-'68) werden de acht gebrandschilderde ramen van de bekende Limburgse glazenier Joep Nicolas geschonken door Provincie, Dingspelen en Advocaten en Notariaat van Drenthe. Zij geven de overigens zeer lichte en sobere ruimte een kleurrijke, warme toets. Klik hier om deze pagina's nu te bekijken.

Voor een beschrijving van het orgel verwijzen wij u graag naar het desbetreffende hoofdstuk. Klik hier om deze pagina's nu te bekijken.