Home PKN Jacobuskerk
Wie zijn wij?

pkn_logo

Het officiële werkgebied van de Jacobuskerkgemeente beslaat het westelijk gedeelte van de Drentse gemeente Aa en Hunze. Eind 2013 is de samenvoeging met de hervormde gemeente Eext/Anderen/Eexterzandvoort een feit geworden. Hierdoor omvat de Jacobuskerkgemeente Rolde de volgende dorpen: Rolde, Balloo, Nijlande, Eldersloo, Ekehaar, Amen, Nooitgedacht, Marwijksoord, Eleveld, Geelbroek, Deurze, een gedeelte van Loon, Eext, Anderen en Eexterzandvoort.

Zo’n 1350 mensen zijn lid van deze kerkgemeenschap. Zij dragen op allerlei manieren bij aan het leven, functioneren en voortbestaan van de Jacobuskerkgemeente. Aan de viering op zondagochtend neemt een wisselend en gemêleerd gezelschap van per kerkdienst ongeveer 125 mensen deel.

Het bestuur van de Jacobuskerkgemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Belangrijke zaken met betrekking tot het diaconaat, pastoraat, bezinning en verdieping, de kerkdienst en de financiën komen daar samen. Eventueel worden ze in een eerder stadium besproken in de verschillende taakgroepen die de kerkgemeenschap kent: de diaconie, het ouderlingenberaad, het beraad in de verschillende pastorale secties, het jongerenwerk, bezinning en verdieping (oecumenisch), college van beheer,  liturgie en eredienst (oecumenisch). De kerkenraad vindt het belangrijk te benadrukken dat de Jacobuskerkgemeente ernaar streeft gastvrij te zijn voor verschillende mensen en voor verschillende manieren van betrokkenheid.

De Jacobuskerkgemeente voelt zich als Protestantse Gemeente in het bijzonder verbonden met de geschriften van de bijbel en met de protestantse traditie. Zij is daarin echter niet opgesloten. Zij beweegt zich in de ruime bedding van de algemene christelijke kerk. Vanuit deze achtergrond wil zij een plaats zijn waar mensen een gemeenschap, geloof, stilte, bezinning, schoonheid, inspiratie en een eigen spiritualiteit kunnen vinden. Hierin is nadrukkelijk aandacht voor eigentijdse vragen. Contacten met andere kerken worden belangrijk gevonden.

Kerkenraad Jacobuskerkgemeente Rolde