Word donateur!

Print de onderstaande pagina uit (door op het printericoontje te klikken), vul het formulier in en stuur het op naar:

Stichting Behoud Rolder Kerk
Balloo 45 
9458 TB  BALLOO

 
Ja, ik word donateur voor een bedrag van: Afdrukken
o € 12,50 per jaar (minimum)

o € 25,00 per jaar

o € 50,00 per jaar

o anders, €……… per jaar

 

NAAM:…………………………………………………………………

 

ADRES:…………………………………………………………………

 

Pc+PLAATS:…………………………………………………………

 

BANK/GIROREKENINGNR:……………………………...................

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Behoud Rolder Kerk om bovenstaand bedrag van zijn/haar bank/girorekening af te schrijven.

 

ROLDE,……………………,…………………………………………

(datum)          (handtekening)